System Dozoru Elektronicznego

W dniu 1 września  2009  roku  weszła w  życie  ustawa z  dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 172, poz. 1069 z późn. zm.).

Osobom spełniającym warunki formalne i zainteresowanym uzyskaniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego szczegółowych informacji udziela I Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 5, 23 674 17 55.

Właściwym dla rozpoznania wniosków jest III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Płocku.


W załączeniu wzór wniosku skazanego i oświadczenie osób wspólnie z nim zamieszkałych.

 

Pouczenie dla skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności