Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 RZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

Informacja dotycząca funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego

 

W dniu 4 stycznia 2011 roku w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja uruchomienia telefonu interwencyjno-informacyjnego przeznaczonego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie. W inauguracji uczestniczyli Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka.

Czytaj więcej

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.

Czytaj więcej

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestepstwem - pamiętaj ! możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

 Czytaj więcej

 

Ośrodki wsparcia udzielające pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Rok 2018

Pismo Caritas Diecezji Siedleckiej


Rok 2017

INFORMATOR DOT. PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH OFERTY  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE   NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO – STAN NA 15 LIPCA 2017 R.

Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych w 2017 roku

Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeutycznych 2017

Rejest placówek udzielających tymczasowego schronienia 2017

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Dane teleadresowe instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego (2017 rok)

 

Rok 2016

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa (aktualizacja na dzień 17.06.2016 roku)

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2016r

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego


Rok 2015

Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, udzielające pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Instytucje udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Ośrodki interwencji kryzysowej udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

 

 


Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-20
Publikacja w dniu:
2017-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-20
Publikacja w dniu:
2017-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-09-16
Publikacja w dniu:
2015-09-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-10-14
Publikacja w dniu:
2014-10-14
Opis zmiany:
b/d