VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Ciechanowie
VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 5Przewodnicząca Wydziału SRS Katarzyna Mychlińska

Przewodnicząca wydziału przyjmuje interesantów – wtorek, środa  w godzinach 1000 - 1500


Referendarz Sądowy Jolanta Tarnacka


Kierownik Sekretariatu Anna Murawska - pokój nr 10

Telefony Sekretariatu Wydziału

tel.          23 674 17 43
fax          23 682 14 35


e-mail: ksiegi@ciechanow.sr.gov.pl

 

 

BIURO  PODAWCZE
VI WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH
Sądu Rejonowego  w Ciechanowie

/POKÓJ NR 10/

urzęduje pn. - pt. w godzinach 900 – 1500

Przyjmowanie wniosków o odpisy oraz wydawanie odpisów
odbywa się w godzinach:

poniedziałek   900 –1800

wt. - pt. 900 –1500_

______________________________________________________

Interesanci przyjmowani
są w godzinach 900 – 1600

 

 

 

 

Wnioski przesyłane pocztą, dotyczące odpisów zwykłych i zupełnych z księgi wieczystej, zaświadczeń że księga jest zamknięta należy kierować na adres:

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

tel. 22 39 76 515

tel. 22 39 76 517

 

(Do wniosku dołącza się oryginalny dowód wniesienia opłaty na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości) Wnioski przesłane drogą pocztową do Sądu Rejonowego są przekazywane do Centralnej Informacji KW w Warszawie.

 

Opłatę za w/w wnioski należy uiszczać na konto:
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa sprawiedliwości

 

Informacje ogólne

 

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

  1. zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,
  2. przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
  3. wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,
  4. bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
  5. wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych. 

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Opłaty

 

Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.

 

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

  • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
  • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
  • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

 

Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa), opłaty należy uiszczać na konto:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

Za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek, albo do kasy tego sądu.

 

W przypadku Sądu Rejonowego w Ciechanowie, konto na które należy uiścić opłatę jest następujące:

 

Sąd Rejonowy w Ciechanowie
ul. Mikołajczyka 5,
06-400 Ciechanów
NBP O/O Warszawa
18 1010 1010 0004 3322 3100 0000

 

Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Wgląd do księgi wieczystej jest bezpłatny.

 

 

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

 

(Prosimy drukować dwustronnie)

 

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) format PDF format RTF

 

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT) format PDF format RTF

 

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) format PDF format RTF

 

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) format PDF format RTF

 

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) format PDF format RTF

 

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD) format PDF format RTF

 

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) format PDF format RTF

 

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) format PDF format RTF

 

 

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 

(Prosimy drukować dwustronnie)

 

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) format PDF

 

 

Wybrane akty prawne

 

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym format RTF

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym format RTF

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym format RTF

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych format RTF

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych format RTF

Rejestr zmian dla: VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-07-03
Publikacja w dniu:
2013-07-03
Opis zmiany:
Zmiana dnia przyjmowania interesantów przez Przewodniczącego