III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sąd Rejonowy w Ciechanowie
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 6

Przewodniczący  Wydziału SSR Jolanta Kołakowska
Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów - poniedziałek, czwartek 10.00 - 15.00

Kierownik Sekretariatu Grażyna Trętowska

 

 

Telefony Sekretariatu Wydziału

 

fax          23 682 14 33
tel.          23 674 17 33


e-mail
: rodzinny@ciechanow.sr.gov.plWydział zajmuje się:

Wydział sprawuje wymiar sprawiedliwości  i wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności rozpoznaje sprawy o:

  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
  • zaprzeczenie ojcostwa,
  • alimenty,
  • dotyczące władzy rodzicielskiej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
  • ustanowienie opieki,
  • dotyczących  rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny,
  • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  • przysposobienie

Wydział zasięgiem obejmuje sprawy z obszaru Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d