Dyrektor Sądu

Marta Kierzkowska


tel. (23) 674 17 03
pokój 202, II piętro, budynek A

Przyjmuje interesantów - poniedziałek-piątek godz. przyjęć:10:00 - 15:00

 

e-mail: dyrektor@ciechanow.sr.gov.pl

 

 

Dyrektor Sądu

 

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustorju sądów powszechnych (Dz.U.2001.98.1070 z dnia 12 września 2001 r. ze zm.),
  2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności w zakresie prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych praz asystentów sędziów,
  4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-07-05
Publikacja w dniu:
2013-07-05
Opis zmiany:
Zmiana godzin przyjmowania interesantów - Dyrektor Sądu