Oddział Finansowy

Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Oddział Finansowy
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 5

Dyrektor Sądu
Marta Kierzkowska - pokój nr 202


Kierownik Oddziału Finansowego/Główny Księgowy Bogumił Kozłowski - pokój nr 202


Telefony kontaktowe:


Dyrektor Sądu                     23 674 17 03
Oddział Finansowy            23 674 17 06
Główny księgowy               23 674 17 05
tel./fax                                 23 682 13 95

e-mail: dyrektor@)ciechanow.sr.gov.pl
e-mail: oddzial.finansowy@ciechanow.sr.gov.pl
e-mail: sekcja.gospodarcza@ciechanow.sr.gov.plOddział Finansowy w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie zajmuje się:

  • opracowywaniem projektu budżetu Sądu,
  • wykonywaniem budżetu Sądu Rejonowego w Ciechanowie,
  • kontrolą przestrzegania w sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych,
  • prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego w Ciechanowie
  • zaopatrzeniem Sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbedne do pracy sądu,
  • administrowaniem nieruchomościami sądu,
  • sprawami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej sądu,
  • zapewnia ochronę i bezpieczeństwo obiektów sądowych,

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d