Biuro Obsługi Interesanta z czytelnią akt

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA (BOI) z czytelnią akt

 Zarządzenie Adm.0101.2.18

Zarządzenie Adm-021-26/14

Regulamin BOI

Zarządzenie Adm-021-2/15

Regulamin czytelni akt

 

Biuro obsługi interesanta usytuowane jest w holu głównym Sądu Rejonowego w Ciechanowie
przy ul. Mikołajczyka 5, pok. nr 16

 

Telefon: 23 674 17 71

FAX: 23 682 14 31
Email:  informacja@ciechanow.sr.gov.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek 800 - 1530 , 1600 do 1800 wtorek-piątek 800 - 1530 z przerwą w pracy w godzinach 1200 - 1215
Biuro obsługi interesanta zostało utworzone w celu zapewnienia właściwej obsługi stron w Sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów. 

Zadaniami Biura obsługi interesanta jest:
- informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie,
- dystrybucja formularzy urzędowych np. w postępowaniu cywilnym uproszczonym,
- udostępnianie wzorów pism sądowych np. pozwów, wniosków w najbardziej typowych kategoriach spraw,
- informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczenia wraz z podaniem konta sądu,
- informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową,
- informowanie o terminach i miejscach rozpraw, o zakończeniu sprawy oraz czy wyznaczono posiedzenia,
- kierowanie do właściwych sal rozpraw,
- informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej
- informowanie o funkcjonujących wydziałach Sądu Rejonowego w Ciechanowie, Sądu Okręgowego w Płocku i innych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku w oraz o zakresie ich działania (właściwość miejscowa i rzeczowa),
- informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz o innych pomieszczeniach w sądzie,
- wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji,
- udostępnianie adresów, telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. prokuratur, komend policji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Okręgowej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych; - udostępnianie list kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
- przyjmowanie skarg i wniosków w formie ustnej, wnoszonych osobiście przez skarżącego
- dokonywanie weryfikacji danych i aktywacji kont użytkowników w Portalu Informacyjnym

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta z czytelnią akt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d